ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Редакція від 30.09.2020 р.

За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти – Покупець, з іншого боку, надалі разом іменовані – Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу шпалер для стін і інших товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://4rooms.com.ua/.

Продавці, що мають намір здійснювати продаж товарів за допомогою Веб-сайту https://4rooms.com.ua/ і Покупці при придбанні товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках сайту, приймають умови цього Договору про наступне.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між продавцем і покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://4rooms.com.ua/ у відповідному розділі кнопки «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним і українським законодавству, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.
1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.
1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявної у Продавця товарів і діє до моменту отримання Покупцем послуги від Продавця і повного розрахунку з ним.
1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони вибирають і, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

2.1. Продавець зобов’язаний:

 • виконувати умови цього Договору
 • виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;
 • надати Покупцю товар відповідно до обраного зразка на відповідній сторінці Веб-сайту https://4rooms.com.ua/., оформленим замовленням і умов цього Договору;

2.2. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті https://4rooms.com.ua/ і застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання товару, зображення якої розміщено на Веб-сайті https://4rooms.com.ua/., спрямоване невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.
«Акцепт» — – прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://4rooms.com.ua/., шляхом додавання його в віртуальну корзину і відправки Замовлення або в розмові (усній або письмовій) з Продавцем або співробітниками Продавця.
«Товар» — предмет торгівлі (шпалери для стін, послуги з доставки, інші товари), про придбання якого на Веб-сайті https://4rooms.com.ua/. розміщено пропозицію продавця.
«Покупець» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://4rooms.com.ua/ і мають намір придбати той чи інший товар.
«Продавець» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами послуги і за допомогою Веб-сайту https://4rooms.com.ua/. мають намір її продати.
«Замовлення» — належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті https://4rooms.com.ua/ заявка Покупця на купівлю товарів, адреси продавцеві, або заявка, оформлена в усній або письмовій формі (телефонний дзвінок на один з номерів, вказаних на Веб-сайті https://4rooms.com.ua/) або замовлення, оформлене у вікні чату на Веб-сайті https://4rooms.com.ua/ або за допомогою інших технічних засобів зв’язку, описаних на Веб-сайті https://4rooms.com.ua/.
«Законодавство» — встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідних сторінках Веб-сайту https://4rooms.com.ua/., а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити товар і сплатити за нього гроші.
3.2. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску або обману.
3.3. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України , і зобов’язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації послуги.

ЮРИДИЧНІ РЕКВІЗИТИ

 • Фізична особа-підприємець Дудкевич Дмитро Сергійович
 • Платник Єдиного податку (2 група)
 • Юридична адреса: м. Вінниця, вул. Тимофіївська 4
 • ЄДРПОУ: 3344303692
 • Р/р в IBAN: UA 51 302689 00000 26000055321919
 • МФО: 302689
 • Email: management@4rooms.com.ua